Özel yıldızın değerli velilerine, Afşin ve Elbistanlılara yeni bir imkan daha sunuyoruz. Okulumuz, bu eğitim ve öğretim yılında bölgede ilk olan tablet bilgisayar kullanımından sonra, teknik donanım olarak bir yeniliğe daha imza atıyor ve dil laboratuvarını da ikinci dönem şubat ayında hizmete açıyor. Okulumuz da okuyan öğrencilerin ve okuyacak öğrencilerin dil laboratuvarımızla birlikte İngilizce ders saatlerini arttırarak pratiğe dönük çalışmalar yapacağız.
Dil laboratuvarımızın önemi buruda otaya çıkıyor. Öğrencilerimize pratikte konuşma imkanı sağlayacak olan okulumuz, bölgede her yönde en önde olma özelliğini göstermeye devam edecektir.
Eğitimde- öğretimde, Başarı ve Türkiye birinciliklerinde, sosyal faaliyetlerde, yarışmalarda ve sportif faaliyetlerde bir numara olmaya inşallah devam edecektir.
Bütün çalışmalarımız çocuklarımızın geleceği için. Afşin Elbistan halkına gelecekte daha yeni hizmetler sunacağımız ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.