İLKELERİMİZ                     

·           Öğretmekten ziyade öğrenmenin merkezde yer alması.

·         Toplumun tüm üyelerine saygı gösterilmesi.

·         İnsanın gelişmesinin zenginliği ve her kişinin benzersizliği.

·         İnsan gelişiminin her aşamasına tepki/yanıt verilmesi.

·         Tüm çocukların, kişisel olarak zorlayıcı başarı düzeylerinde öğrendiğine inanç duyulması.

·         Bireyin ve toplumun, birbirlerine olan gereksinimi.

·         Kişinin kendisinin ve grubun karşılıklı sorumlulukları.

·         Her şeyin ötesinde karakterin ön planda olması.

·         Her insanın içindeki en iyiye gönülden bağlı olma.

·         Topluma ve ulusa hizmet ederek ortak iyilerin ilerletilmesi.

·         Farklılığa saygı duyulması.

         

          ELBİSTAN YILDIZ EĞİTİM KURUMLARI’ NIN  HEDEFLERİ

ELBİSTAN YILDIZ EĞİTİM KURUMLARI’ nın hedefi; Bütün öğrencilerimizi evrensel ölçülere sahip, insanları seven ve insanlara yararlı, iyi yurttaş nitelikleriyle bezenmiş kişiler olarak yetiştirmek,

Bize teslim edilen yavrularımızın pozitif ilimlerle donanmış, çağdaş, modern insanlar olmalarına büyük özen göstermek,

Öğrencilerimizin milli manevi değerlerimize, örf ve geleneklerimize bağlı, geçmişimizle göğüsleri kabaran birer  Anadolu insanı olarak yetiştirilmelerine de aynı derecede önem vermek,

Öğrencilerimizi, demokratik, hakkını arayan ve başkalarının haklarına saygılı, sorumluluğunun bilincinde, hoşgörülü, büyüklerini sayan küçüklerini seven, çevre bilincine sahip, sportif ve kültürel aktivitelere katılan, kendine güvenen ve teşebbüs ruhuna sahip, fedakar, yardımsever, insanlarla iyi iletişim kurabilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.  

   ÖĞRENCİLERİMİZE  SAĞLADIĞIMIZ İMKANLAR

ELBİSTAN YILDIZ EĞİTİM KURUMLARI öğrencileri, iyi bir  eğitim için gerekli olan tüm donanımlara sahiptir. Sınıflar 18-24 kişilik olup öğrencilerin öğretmenleriyle rahat diyalog içerisinde olmaları sağlanır.

Resim  dersleri atölye ortamında uygulamalı olarak işlenir.          

Fen dersleri, müfredatın uygunluğu ölçüsünde Fen laboratuarında deney uygulamaları ile yapılırken, öğrencilerimizin bilime olan ilgileri artırılmaktadır.

Öğrencilerimizin gerek ödevleri gerekse kişisel araştırmaları yapabilmeleri ve kişiliklerini geliştirebilmeleri için gerekli olan kültürel altyapıyı sağlayan zengin bir kütüphanemiz mevcuttur.

Yoğun eğitimin yanında öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiş sportif faaliyetler, gerek beden eğitimi dersleri  gerekse ders dışı faaliyetler ile öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

1.Sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz, öğrenci merkezli İngilizce öğretim programına tabi tutulmaktadır.

Tertip ettiğimiz sınıf geceleri, kutlama günleri, törenler, yarışmalar ve diğer sosyal aktiviteler ile, öğrencilerimiz küçük yaşlardan itibaren, topluluk içerisinde bir konuşmayı yada gösteriyi sessizce dinlemeyi ve izlemeyi, beğeni ve takdirlerini uygun bir şekilde belirtmeyi sağladığımız bu imkanlar vasıtasıyla öğrenmektedirler.

Kısacası okulumuz seviyeli öğretimi, güçlü eğitimi, çok yönlü sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleriyle, öğrencilerini Türk milletine faydalı birer fert olarak yetiştirmek için  tüm imkanlarını seferber etmiştir.