T.C

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL ELBİSTAN YILDIZ İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 
   

 

2019-2023 STRATEJİK PLANI


 

 


Açıklama: atatürk resmi

 Sunuş

   Özel Elbistan Yıldız İlkokulu – Ortaokulu kurulduğu 2001 yılından itibaren kendini sürekli yenileyen ve gelişimlere açık tutan bir kurumdur. Bizler eğitim camiası olarak bize emanet edilen yavrularımızın her alanda sağlıklı gelişmeleri için çalışmalarımızı yapmaktayız. Elbette bu çalışmalarda bizin göremediğimiz eksik yönlerimiz vardır.

     2010 yılı kendi modern binamıza kavuş yılımız olduğu için bizim için ayrı bir önemi vardır.

     Okul yönetimi olarak yenilikçilik ilkemiz, okulumuz var olduğu süre içinde bu uygulama devam edecektir.

Günümüz dünyasında her şey baş döndüren bir hızla değişiyor.  Şüphesiz ki eğitim anlayışlarında da büyük değişiklikler yaşanıyor. Çocuklarımızın geleceğini, bizlerin yarınlarını aydınlatmanın yolu eğitimden geçiyor. Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkmak, yine O’nun Cumhuriyeti emanet ettiği çocukları, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandırarak, kendilerini en iyi hissettikleri alanda gelişmelerine olanak sağlayarak gerçekleştiriliyor.

"Bilgi Çağı", "Bilgi Devrimi", "Bilgi Toplumu" dünyasında yaşanan akıl almaz hızdaki bu değişimler artık önceden tahmin edilemez ve öngörülemez olmuşlardır. Yapılacak şey bu değişime ayak uydurmak yerine, değişime neden olmak olarak açıklanabilir. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir. Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir. İnsanı yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Eğitim paydaşlarımıza kendi güçlerini fark ettirmek amacımızdır. Başka bir deyişle; birimiz olmasaydı şu anda çok farklı bir gün yaşanacaktı, anlayışı ile değerli olduklarını hissettirmek, “önce insan” anlayışını kazandırmaktır. İçinde yaşadığımız çağ artık üretim çağı değil, bilgi çağıdır. Bilgi en önemli sermayedir. Evet, yola buradan çıkmıştık. Değişim ve bilgi yanımızda…

            Ve yeni bir süreç başlattık. Karıncalar gibi çalıştık. Öğrencilerimizin koşarak geldiği, zor ayrıldığı ikinci evleriyiz şimdi. Atatürk’ün “Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.” Sözünü rehber edindik.

            Tabiî ki durmadan, yılmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolda yanımda olan, yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.  Yaptığımız ve yapılması planlanan çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.                                                                     

                                                                                                                                                                                       Nurullah Çelebi KÖKER

                                                                                                                                                                                            Okul Müdürü

İçindekiler

 Sunuş

İçindekiler

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Okulun Kısa Tanıtımı

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler.

PAYDAŞ ANALİZİ

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi

Gelişim ve Sorun Alanları

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

TEMEL DEĞERLERİMİZ

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

EKLER:

 

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

 

Üst Kurul Bilgileri

Ekip Bilgileri

Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

Nurullah Çelebi KÖKER

Okul Müdürü

Hülya KÖKER

Müdür Yardımcısı

Mehmet ÇİFTLİKLİ

Müdür Yardımcısı

Abdulkerim ÖZDEMİR

Öğretmen

Serap SOYER

Rehber Öğretmen

Bünyamin TOSUN

Öğretmen

Evrim YÜCE

Okul Aile Birliği

Funda AY

Öğretmen

Kerim KARA

Veli - Üye

Duygu SÜREK

Öğretmen

 

 

Şerife ŞABANOĞLU

Üye

 

 

Özcan GÜRÇAY

Üye

 

 

Fatih YARBI

Üye

 

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

Okulun Kısa Tanıtımı

    2001  yılında okul  eğitimciler tarafından kurulmuştur. Okul kuruluştan itibaren verimliliğe esas olan çalışmalar başlatılmıştır. İlerleyen yıllarda bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Okulun başarı grafiği her geçen yıl biraz daha yükselmeye başladı. Bu arada İmam hatip yurt yaptırma derneğinden kiralanan okul binası ihtiyaca cevap vermeyecek hale geldiğinde okul yönetimi modern yeni bir okul binasının yapımına başladı. 7 ay gibi kısa bir süre içinde yeni okul binası tamamlandı.    2010-2011 Eylül ayı içinde taşınma işlemi tamamlandı. 20 Eylül 2010 tarihinde okul yeni binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Okulumuz MEB tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında Türkiye birinciliği kazanmış bir eğitim kurumudur.

 

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

İli : Kahramanmaraş

İlçesi : Elbistan

Adres:

Pınarbaşı Mah. Osmanlı Cad. No:79

Coğrafi Konum (link)*:

http://tinyurl.com/yxuyqnzv

Telefon Numarası:

0 344 415 22 00

Faks Numarası:

0 344 415 22 00

e- Posta Adresi:

99911965@meb.k12.tr / 99952675@meb.k12.tr

Web sayfası adresi:

www.elbistanyildizegitimkurumlari.com

Kurum Kodu:

99911965 - 99952675

Öğretim Şekli:

Normal Öğretim (Tam Gün)

Okulun Hizmete Giriş Tarihi :  20 / 09 / 2010

Toplam Çalışan Sayısı *

44

Öğrenci Sayısı:

Kız

195

Öğretmen Sayısı

Kadın

20

Erkek

265

Erkek

14

Toplam

460

Toplam

34

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

: 21

Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı

: 21

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

: 14

Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı

: --

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı*

 

Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi

: 7

               

 

 

Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri Tablosu*

Unvan*

Erkek

Kadın

Toplam

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı

2

1

3

Sınıf Öğretmeni

1

4

5

Branş Öğretmeni

13

15

28

Rehber Öğretmen

-

1

1

İdari Personel

1

1

2

Yardımcı Personel

3

2

5

Güvenlik Personeli

-

-

-

Toplam Çalışan Sayıları

20

24

44

 

 

 

 

Okulumuz Bina ve Alanları

       Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

 

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

Okul Bölümleri *

Özel Alanlar

Var

Yok

Okul Kat Sayısı

6

Çok Amaçlı Salon

x

 

Derslik Sayısı

27

Çok Amaçlı Saha

x

 

Derslik Alanları (m2)

30

Kütüphane

x

 

Kullanılan Derslik Sayısı

22

Fen Laboratuvarı

x

 

Şube Sayısı

22

Bilgisayar Laboratuvarı

x

 

İdari Odaların Alanı (m2)

18

İş Atölyesi

x

 

Öğretmenler Odası (m2)

45

Beceri Atölyesi

 

x

Okul Oturum Alanı (m2)

630

Pansiyon

 

x

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2)

 

Sağlık odası

x

 

Okul Kapalı Alan (m2)

3780

Rehberlik servisi

x

 

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2)

300

 

 

 

Kantin (m2)

45

 

 

 

Tuvalet Sayısı

45

 

 

 

Diğer (………….)

 

 

 

 

 

 Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

       Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

 

SINIFI

Kız

Erkek

Toplam

SINIFI

Kız

Erkek

Toplam

Anasınıfı

5

9

14

5. Sınıf

35

26

61

1. Sınıf

8

5

13

6. Sınıf

40

27

67

2. Sınıf

16

12

28

7. Sınıf

51

39

90

3. Sınıf

16

9

25

8. Sınıf

78

60

138

4. Sınıf

16

8

24

 

 

 

 

*Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir.

 

 

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

 

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Akıllı Tahta Sayısı

28

TV Sayısı

2

Masaüstü Bilgisayar Sayısı

32

Yazıcı Sayısı

5

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı

1

Fotokopi Makinası Sayısı

1

Projeksiyon Sayısı

20

İnternet Bağlantı Hızı

16 mbps

 

 

Baskı Makinası Sayısı

1

 

PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir * :

Öğrenci Anketi Sonuçları:

1. Başarısızlık nedenleri : % 40 Ailevi nedenler  %10 okul   %50 öğrencinin kendisi

2. Beck Depresyon Ölçeği : % 20 Gelecek hakkında mutsuzum   % 30 kendimi başarısız görüyorum     %10 başkalarından daha kötü

% 25 sağlıklı karar verebilmekteyim      %15 sağlık sorunlarım var

Öğretmen Anketi Sonuçları:

1. Okul değerlendirme : % 100 çalışma ortamı iyi  % 100 öğretmenler odası yeterli  %100 kütüphane yeterli

  %100 sosyal odalar yeterli

Veli Anketi Sonuçları:

Çoğunuz ve siz : %90 çocuğun kendi odası var    % 85 çocuğa yeteri kadar zaman ayırıyor   

% 50 çocukla yeteri kadar ilgileniyor     % 50 Çocuğun başarısı yeterli       %80 okuldan memnunum     %20 okuldan memnun değilim

 

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi *

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.

İçsel Faktörler *

 

Güçlü Yönler

Öğrenciler

Bireysel ve grup çalışmaları, üst düzey rehberlik

Çalışanlar

Ferah ve rahat bir çalışma ortamı

Veliler

Güvenle çocuklarını okula teslim etmeleri

Bina ve Yerleşke

Şehir merkezi ne yakın olması,

Donanım

Eğitim-öğretim araç ve gereçlerine sahip olması

Bütçe

Öğrenci sayısının yüksek olması

Yönetim Süreçleri

Kurumun tek bir yönetici tarafından yönetilmesi

İletişim Süreçleri

Okul içi iletişimin üst düzeyde olması.

vb

 

 

Zayıf Yönler

Öğrenciler

Özel okul sayısının artması

Çalışanlar

Alanında tecrübe sahibi kişilerin az bulunması

Veliler

Ekonomik süreçte velilerin gelir durumlarının azalması

Bina ve Yerleşke

Okulun bulunduğu yerde diğer kurumların olması

Donanım

Ekonomik açıdan eğitim araçların maliyetlerin yüksek olması

Bütçe

Ücret tahsilinde problem yaşanması

Yönetim Süreçleri

Personel verimliliğinin arttırılması

İletişim Süreçleri

--

vb

 

 

Dışsal Faktörler *

Fırsatlar

Politik

Bölge siyasetçilerimizin eğitim-öğretim imkanlarının arttırılması yönünde çaba sarfetmeleri.

Ekonomik

Kayıt ücretlerinin yüksek olamaması.

Sosyolojik

Veli bilinçlendirmesi ile kayıt oranının yükseltilmesi.

Teknolojik

İmkanlar dahilinde yeni teknoloji kullanımı

Mevzuat-Yasal

Yapılacak yasal düzenlemelerle eğitim personeli temininde kolaylık yaşanması, eğitim öğretim desteği ile dar gelirli ailelerin özel okulda öğrencilerini okutma imkanı bulmaları.

Ekolojik

Düz bir yerleşim yerinde olması.

 

 

Tehditler

Politik

Özel okul teşviklerinin kademeli olarak sona erdirilmesi.

Ekonomik

Velilerin gelir düzeylerinin azalması.

Sosyolojik

Özel okul düşüncesinin toplum tarafından yeteri kadar anlaşılamaması.

Teknolojik

Teknolojinin hızla gelişmesi ve maliyetlerin yüksek olması. Okulun bulunduğu bölgenin internet alt yapısının iyi olmaması.

Mevzuat-Yasal

Branş öğretmeni seçiminde esneklik yapılması. Lisans mezunu usta öğreticilerin bağımsız olarak derslere girememeleri.

Ekolojik

Çok katlı binaların yapılması. Deprem v.b. afetlere hazırlıksız olunması.

 

 Gelişim ve Sorun Alanları

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

 

 

 

Eğitime Erişim

Eğitimde Kalite

Kurumsal Kapasite

Okullaşma Oranı

Akademik Başarı

Kurumsal İletişim

Okula Devam/ Devamsızlık

Sosyal, Kültürel ve Fiziksel Gelişim

Kurumsal Yönetim

Okula Uyum, Oryantasyon

Sınıf Tekrarı

Bina ve Yerleşke

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler

İstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme

Donanım

Yabancı Öğrenciler

Öğretim Yöntemleri

Temizlik, Hijyen

Hayatboyu Öğrenme

Ders araç gereçleri

İş Güvenliği, Okul Güvenliği

 

 

Taşıma ve servis

 

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

Gelişim ve Sorun Alanlarımız

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

1

İlçe nüfusuna göre özel okul sayısının fazla olması.

2

Gereksiz bir rekabetin olması.

3

Eğitim kalitesinin düşmesi.

4

Ara sınıflarda öğrenci kaydının çok az olması.

5

Akademik ve sosyal kültürel alanlarda yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen başarının görmezden gelinmesi.

6

Özel ders rantının artarak özel okul aleyhin çalışmaların yapılması.

7

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için gerekli tüm çalışmalar üst düzeyde yapılmaktadır.

8

Okulumuzda yabancı öğrenci bulunmamaktadır.

9

 

10

 

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

1

Okulumuz akademik başarıya endeksli çalışmaktadır. Türkiye birincilikleri kazanmıştır.

2

2001 Yılında harabe bir binada eğitim-öğretime başlayan kurum 2010 yılında kendi modern binasını yapmıştır.

3

İlçe, il, Türkiye ve yurt dışında bir çok sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanarak başarı kazanılmıştır.

4

Okulumuzda başarısızlıktan yada devamsızlıktan sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunmamaktadır.

5

Kurum bünyesinde 44 çalışan ile geniş bir istihdam sağlanılmıştır.

6

Okulumuzda MEB mevzuatlarına göre eğitim-öğretim faaliyetleri düzenlenmektedir.

7

Okulumuz da ders araç ve gerek eksiği bulunmamaktatır.

8

 

9

 

10

 

 

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE

1

Okulumuz eğitim-öğretim alanında uzman ve deneyim sahibi bir kurum müdürü tarafından yönetilmektedir.

2

Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimi en üst düzeyde sağlanmaktadır.

3

Bina ve yerleşkemiz öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılmıştır.

4

Okulumuzda her türlü teknolojik donanım bulunmakta ve kullanılmaktadır.

5

Okulumuz beyaz bayraklı bir eğitim kurumudur.

6

İşyeri çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için iş güvenli tedbir be önlemleri alınmaktadır.

7

Öğrenci ve personellerimiz okul servis araçları yönetmeliği hükümlerine göre okul taşıtları ile okula geliş gidiş yapmaktadırlar.

8

 

9

 

10

 

 

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

MİSYONUMUZ *

Türk Milli Eğitimin amaçlarına uygun çalışkan, doğru ve yetenekli bireyler yetiştirmektir. Türk Milletini milli , ahlaki, kültürel değerlerine sahip çıkan, benimseyen ve benimseten insanların yetişmelerini sağlamaktır.  Okulumuz, ilköğretim eğitim ve öğretim  alanında en saygın, başarılı  ve tercih edilen bir kurum olarak, Askeri ve sivil liselerin öğrenci  ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerin bu güzide liselerde okumaları için yetiştirmek ve öğrencilerini iyi bir gelecek hayata hazırlamak için vardır.

 

VİZYONUMUZ *

Yasalarımızın izin verdiği ölçüde her türlü meşru imkanları kullanarak en yüksek seviyede eğitim ve öğretim yapmaktır. Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek. Ülke düzeyinde; eğitimde bir adım önce, bir adım önde olmak. Çocuklarımızın düşlerinin buluştuğu bir okul yaratmak.  Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliğinin bir parçası olarak hizmetin yürütüldüğü çevrede eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

    Kurum değerlerimiz, faaliyet ve kararlarda sınırları belirleyen kriterleri oluşturmaktadır. Bu haliyle değerler; vizyonun temeli, kurumun ayırt edicilik ilkelerimiz, çalışan personellerimizin duygularını geliştiren ve özen gösterilen amaçlardır. Değerler yol gösterici olarak çalışanları; kurumun düzeni, güvenliği ve gelişimine uygun davranışlara teşvik etmektedir.

    Çalışanların kurumu kavradığının başlıca göstergesi olan değerler, kurum kültürünün de temelini oluşturmaktadır. Kurum değerlerinin paylaşılması, çalışanların hedefleriyle uyumunun sağlanması gereklidir. Dolayısıyla kurum değerlerinin diğer bir işlevi de hedeflere yönlendirmek ve bir konuya odaklanmış kurum sinerjisini oluşturmaktır.

Özel Elbistan Yıldız İlkokulu - Ortaokulu değerlerinin belirlenmesinde:

1.    Temel inançlarımız nedir?

2.    Ahlakî kurallarımız nedir?

3.    Davranış kurallarımız nedir?

4.    Özen gösterdiğimiz amaçlar nedir?

5.    İdeallerimiz nedir?

6.    Aldığımız kararların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz?

7.    Yaptığımız davranışların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz?

8.     Hangi kıstasları esas alırız?

sorularının cevapları aranmaktadır.

Yine Kurum değerlerimizi ;

·      Niceliksel olmaktan çok nitelikseldir.

·      Açık ve özlü biçimde ifade edilmelidir.

·      Anlamlı, sürekli ve ulaşılabilir olmalıdır.

Kurumumuzun değerlerinin belirlenmesi için öncelikle bugünkü durum ortaya çıkarılmaktadır. Bunun için beyin fırtınası tekniği kullanılarak, çalışanların görüş ve düşünceleri öncelikle alınarak, çevrenin, yasaların, müşteri ve diğer paydaşların beklentileri doğrultusunda, gelecek hayaline bağlı olarak geliştirilmektedir.

Sahiplenmeyi ve bağlılığı sağlamlaştırmanın en iyi yolunun katılım olduğu dikkate alıyor, kurumun değerleri çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla paylaşılmaktadır.

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER

Açıklama:

1)      Amaç, hedef, gösterge ve eylem kurgusu amaç Sayfa 16-17 da yer alan Gelişim Alanlarına göre yapılacaktır.

2)      Altta erişim, kalite ve kapasite amaçlarına ilişkin örnek amaç, hedef ve göstergeler verilmiştir.

3)      Erişim başlığında eylemlere ilişkin örneğe yer verilmiştir.

 

 

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayatboyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır.

Stratejik Amaç 1:

Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir yönetim yapısı kurulacaktır.  ***

Stratejik Hedef 1.1.  Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları da giderilecektir. ***

Okulumuzda kayıt bölgesi sınırlaması olmadığı için her bölgeden öğrenci almaktayız. Öncelikli olarak okul kontenjanımızı dolduracak şekilde çalışmalar yapılıyor.

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

PG.1.1.a

Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı (%)

70

85

90

95

100

100

 

PG.1.1.b

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)(ilkokul)

 

tamamı

tamamı

tamamı

tamamı

tamamı

 

PG.1.1.c.

Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%)

90

100

100

100

100

100

 

PG.1.1.d.

Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%)

--

--

--

--

--

--

 

PG.1.1.e.

Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan yabancı öğrenci oranı (%)

--

--

--

--

--

--

 

PG.1.1.f.

Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1)

1

1

1

1

1

1

 

PG.1.1.g.

Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara devam oranı (%) (halk eğitim)

-

-

-

-

-

-

 

PG.1.1.h.

Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara katılan kişi sayısı (sayı) (halkeğitim)

-

-

-

-

-

-

 

                 

  

Eylemler*

Okulumuzun belli bir kayıt alını olmadığı için yer alan tespit çalışması yapılmamaktadır.

Okulumuzda sürekli devamsızlık yapan öğrenci bulunmammaktadır.

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

1.1.1.

Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılacaktır.

 ---

---

1.1.2

Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapılacaktır.

İlkokul ve Ortaokul Md.Yrd

Eylül - Haziran

1.1.3

Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık  toplantı ve görüşmeler yapılacaktır.

Rehberlik Servisi

Her ayın son haftası

1.1.4

Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımının kolaylaşıtırılması için rampa ve asansör eksiklikleri tamamlanacaktır.

Okul idaresi

Tüm yıl

1.1.5

Okula uyum, oryantasyon

Sınıf rehber öğretmenleri

Okul başlangıcı

1.1.6

 

 

 

1.1.7

 

 

 

1.1.8

 

 

 

1.1.9

 

 

 

1.1.10

 

 

 

 

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır.

 

Stratejik Amaç 2:

Çocukların bedensel, zihinsel, dilsel ve duygusal olarak çok boyutlu gelişimlerini desteklemek ve yaşam boyu iyi olma haline katkı sağlamak amacıyla eğitim ve öğretimin niteliğini yükseltecektir.

 

Stratejik Hedef 2.1.  Çocukların çok yönlü gelişimlerini takip ederek sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere etkin katılımlarını arttıracaktır.

(Öğrenci kazanımlarının takibi, değerler eğitimi, sosyal kültürel ve sportif alanlarda yapılan faaliyetler (geziler, tiyatro v.b.), sağlıklı  ve dengeli beslenme çevre bilincinin arttırılması, çevresinde yapılan etkinliklerin sayısı (atık toplama, su günü, tuz tüketimi, atık mertaryal sergisi v.v.) aile katılımı, zararlı alışkanlık, şiddet eğitimi vb. olumsuz davranış takibi gibi hususlarda göstergeler…)

 

Performans Göstergeleri

 

 

No

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PG 2.1.1

Okulda öğrenci gelişimine yönelik yapılan faaliyet sayısı (Beslenme, akran ilişkileri, trafik eğitimi vb.)

10

15

20

25

30

35

 

PG 2.1.2

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısı

Sanatsal

2

4

6

8

10

12

Sportif

2

4

6

8

10

12

Sosyal ve Kültürel

5

7

9

11

13

15

PG 2.1.3

Diğer kurumlarla yapılan birliği sayısı ( Üniversite, STK, Devlet Kurumları vb. )

2

3

4

5

6

7

PG 2.1.4

Eğitim ve öğretimi geliştirmeye yönelik okul personeli tarafından gerçekleştirilen proje sayısı

Yerel

2

3

4

5

6

7

Ulusal

1

2

3

4

5

6

Uluslararası

0

0

1

2

3

3

PG 2.1.5

Okul dışı etkinlik sayısı

1

2

2

3

3

4

PG 2.1.6

Farkındalık günlerinde yapılan etkinlik sayısı

1

2

3

4

5

6

PG 2.1.7

Eğitim ve öğretimi geliştirmeye yönelik okul personeli tarafından üretilen içerik ve materyal sayısı

1

2

3

4

5

6

PG 2.1.8

Sporcu lisansına sahip öğrenci sayısı (Liseler için)

-

-

-

-

-

-

PG 2.1.9

Mezun öğrencilerin istihdamına yönelik yapılan çalışma sayısı. (Liseler için)

-

-

-

-

-

-

                   

  

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

2.1.1.

Yıl boyunca öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve

sportif gelişimlerini destekleyici faaliyetler yapılacaktır.

 İlgili ders öğretmenleri

01/09/2019

 

2.1.2

Öğretmen ve öğrencilerin gelişimlerine katkı yapacak

kurumlarla iş birliği yapılarak faaliyetlerin yapılması

sağlanacaktır.

Okul idaresi

01/09/2019

2.1.3

Okul personelinin proje üretebilmesi için proje hazırlama eğitimleri düzenlenecek eğitimleri düzenlenecektir.

Okul idaresi

01/09/2019

2.1.4

Farkındalığı arttırmak için özel günlerde programlar

düzenlenecektir.

Okul idaresi

01/09/2019

2.1.5

Öğrencilerimizde geri dönüşüm farkındalığını geliştirmek

için çalışmalar yürütülecektir.

Okul idaresi

01/09/2019

2.1.6

Özel eğitim öğretmenlerinin materyal ve içerik

geliştirmesine yönelik eğitimler verilecektir.

Rehberlik servisi

01/09/2019

 

Stratejik Hedef 2.2: Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerin ve velilerin okula uyumları sağlanacaktır.

Performans Göstergeler

 

 

No

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PG 2.2.1

Rehberlik servisinden bireysel olarak yararlanan öğrenci oranı (%)

%10

%20

%22

%25

%30

%35

PG 2.2.2

Velilere yönelik gerçekleştirilen rehberlik faaliyeti sayısı

1

1

2

3

3

3

PG 2.2.3

Öğrencilerin toplum kurallarını ve  temel meslekleri öğrenmelerine yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı

1

2

3

3

3

3

PG 2.2.4

Bir eğitim öğretim yılı içinde yapılan aile eğitimi sayısı

1

2

2

3

4

4

PG 2.2.5

Bir eğitim öğretim yılı içinde yapılan aile eğitimlerine katılım oranı (%)

5

10

15

20

25

30

 

Eylemler 

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

2.2.1

Öğrencilerin sorunlarının tespit edilerek önlenmesi için

bireysel rehberlik çalışmaları sürdürülecektir

Rehberlik Servisi

01/09/2019

 

2.2.2

Velilerin bilgilendirilerek okula uyumlarının sağlanması

ve veliler ile iş birliği yapılması için periyodik aralıklarla

toplantılar düzenlenecektir

Rehberlik Servisi

01/09/2019

2.2.3

Öğrencilerin toplum kurallarını öğrenip topluma daha iyi

adapte olabilmeleri için etkinlikler gerçekleştirilecektir

Rehberlik Servisi

01/09/2019

2.2.4

Öğrencilerin ihtiyaçları ve ailelerin tutumları hakkında doğru yönlendirmelerin yapılması için ailelere eğitimler

planlanacaktır.

Rehberlik Servisi

01/09/2019

2.2.5

Okul-aile iş birliğinin sağlanması ve öğrencilerin

gelişimlerinin ailelerle birlikte desteklenmesi için karar

alma süreçlerinde veli görüşlerinin alınması sağlanacaktır

Rehberlik Servisi

01/09/2019

 

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik Amaç 3:

Okulumuzun beşeri, mali, fiziki ve teknolojik unsurları ile yönetim ve organizasyonu, eğitim ve öğretimin niteliğini ve eğitime erişimi yükseltecek biçimde geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 3.1. Okulumuz personelinin mesleki yeterlilikleri ile iş doyumu ve motivasyonları artırılacaktır.

(Öğretmenlerin meslekî gelişimi (hizmet içi eğitim, eğitim ve öğretim ile ilgili konferans ve çalıştay vb. etkinlikler, yüksek lisans ve doktora, profesyonel gelişim ağları, yabancı dil..), Öğretmenlik meslek etiği, Personele yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, İş doyumunu ve motivasyonu artırmaya yönelik faaliyetler, Haftalık ders programlarının etkililik ve verimlilik esasına göre oluşturulması, Personele bilgi ve becerilerine uygun görevler verilmesi, Öğretmenlere ait fiziksel mekânların geliştirilmesi,Temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi alanlardaki destek personeli ihtiyacının giderilmesi… gibi konularda göstergeler)

Performans Göstergeleri

 

 

No

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

PG 3.1.1

 

Lisansüstü eğitimi tamamlamış personel oranı(%)

Öğretmen

-

-

%1

%1

%2

%2

Yönetici

-

-

%1

%1

%2

%2

PG 3.1.2

Yıl içerisinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personel oranı

-

-

 

 

 

 

PG 3.1.3

Personelin eğitim öğretim yılı içerisinde kullandığı rapor ve izinli gün sayısı ortalaması ( görevli izinli gün sayısı hariç)

2

2

2

2

2

2

PG 3.1.4

Yönetici ve öğretmenlerin kuruma aidiyetlerini güçlendirmeye ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik yapılan etkinlik sayısı

2

2

3

3

3

3

PG 3.1.5

Ödül alan personel sayısı

3

3

3

5

5

5

PG 3.1.6

Veli memnuniyet oranı %

80

80

80

85

85

90

 

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

3.1.1

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici hizmetiçi

eğitim faaliyetlerine öğretmenler yönlendirilecektir.

Okul idaresi

01/09/2019

3.1.2

Öğretmenleri motivasyonunu arttırıcı faaliyetler

düzenlenecektir.

Okul idaresi

01/09/2019

3.1.3

Yönetici ve öğretmenlerin yeterliliklerini arttırıcı gezi,

gözlem ve atölye faaliyetleri yapılacaktır

Okul idaresi

01/09/2019

3.1.4

Veli memnuniyet anketi uygulanacaktır.

Rehberlik servisi

30/09/2019

 

Stratejik Hedef 3.2: Okulumuzun mali ve fiziksel altyapısı verimlilik esasına göre geliştirilecektir.

(Okul ve çevresinin temizliği, Okul ve çevresinin güvenliği, Engelli erişimine uygunluk, Kütüphane ve laboratuvarlar, Tasarım ve beceri atölyeleri, Okul bahçesi, konferans salonu, spor salonu, toplantı odaları, atölyeler, öğretmenler odası, Teknolojik altyapı, Bütçe kullanımı (ortaöğretim kurumları için), Girişimcilik, Mali destek sağlanması, Pansiyon, Yemekhane, Bakım ve onarım, Donatım, Sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyet alanlarının geliştirilmesi, Kaynak tasarrufu, Yeşil alanlar, İş sağlığı ve güvenliği gibi hususlarda göstergeler…)

 

Performans Göstergeleri :

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PG 3.2.1

Ulusal ve uluslararası projelerden alınan mali destek tutarı

--

--

--

--

--

--

PG 3.2.2

Şube başına düşen öğrenci sayısı

22

22

24

24

24

24

PG 3.2.3

Öğrenci başına düşen sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyet alanı (metrekare)

10

10

20

25

25

30

PG 3.2.4

Okulun engelli bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1)

Asansör

1

1

1

1

1

1

Rampa

1

1

1

1

1

1

Engelli WC

1

1

1

1

1

1

Yürüme Şeridi

-

-

-

-

-

-

PG 3.5.2

Okulun güvenlik durumu (0-1)

Güvenlik Personeli

1

1

1

1

1

1

Kamera

1

1

1

1

1

1

Okul çevre duvarı

1

1

1

1

1

1

Yangın Alarm Sistemi

1

1

1

1

1

1

 

 

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

3.2.1.

Ulusal ve uluslar arası proje desteği veren programlar tanıtılarak okulun hibe desteği alması sağlanacaktır.

Rehber öğretmen

Yıl boyunca

3.2.2

Öğrencilerin sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda çalışma yapabilecekleri alanlar düzenlenecek ve arttırılacaktır.

Öğretmenler kurulu

Yıl boyunca

3.2.3

Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımının kolaylaştırılması için rampa ve asansör eksiklikleri tamamlanacaktır.

Rehberli Servisi

İhtiyaç halinde

3.2.4

Okulun öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar planlanacaktır.

 

 

 

 

Okul idaresi

Yıl boyunca

…

 

 

 

 

  

Stratejik Hedef 3.3: Okulumuzun yönetsel süreçleri, etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir biçimde geliştirilecektir.

 

(Okul yönetiminde ve karar alma süreçlerinde paydaşların yer alması, Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere velilerin katılımı, İlgili

sektörler, üniversiteler ve STK’lar ile işbirliği, Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, Yönetsel

faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, Özdeğerlendirme, İş tanımları, Yetki devri, Amaç ve hedeflerine yönelik risklerin ve

risklere karşı önlemlerin belirlemesi, Kurumsal iletişim, Okul internet sayfası, Kayıt ve dosyalama, Kamu hizmet standartları,

Okuldaki kurul ve komisyonların çalışmaları gibi konularda göstergeler…)

Performans göstergeleri

 

 

No

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PG 3.3.1

Memnuniyet anketi oranı (%)

Veli

   80

  80

   80

  85

      85

   90

Personel

   85

  85

   85    

  86

      87

   88

PG 3.3.2

Veli toplantılarına katılım oranı (%)

   75

  75

   75

  80

      85

   90

PG 3.3.3

Okul web sayfasında yayınlanan haber sayısı

    5

    5

      5

   10

      10

    15

PG 3.3.4

Okul web sayfası ziyaretçi sayıları

 5000

  10000  

   10900

   12000

   13000

 14000

Eylemler

 

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

3.3.1.

Personel ve velilerin okuldan memnuniyet düzeylerini

belirlemek için anket çalışmaları yürütülecektir.

Okul idaresi

01/09/2019

 

3.3.2

Veli toplantılarına katılım oranlarını arttırmak için çeşitli

bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. (Davet, mesaj, e

mail, mektup vb.

Okul idaresi

01/09/2019

3.3.3

Toplumun okul faaliyetlerinden haberdar olması için web

sayfası ve medya kaynakları etkin kullanılacaktır.

Web yayın ekibi

01/09/2019

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu (ÖĞRENCİ KAYITLARINI ARTTIRMA)

Kaynak Tablosu

2019

2020

2021

2022

2023

Toplam

 
 

Genel Bütçe

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2.700.000

2.800.000

13.000.000

 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı

--

--

--

--

--

--

 

Diğer (Okul Aile Birlikleri)

--

--

--

--

--

--

 

TOPLAM

--

--

--

--

--

--

 

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır.

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.

EKLER:

Öğretmen, öğrenci ve veli anket örnekleri klasör ekinde olup okullarınızda uygulanarak sonuçlarından paydaş analizi bölümü ve sorun alanlarının belirlenmesinde yararlanabilirsiniz.

 

İLÇE PLAN İNCELEME KOMİSYONU

  

Okan DEMİRCİ                               Adnan Menderes AYDIN              Baki ÇELİK

             Öğretmen                                                  Öğretmen                                  Memur

  

 

Hacı Mehmet YILMAZ                                                     Kürşat BAYAZIT

             Şube Müdürü                                                          İlçe Milli Eğitim Müdürü